У чому полягає суть головного конфлікту в романах "Тигролови" та "Сад Гетсиманський" та як він розв'язується?

Відповідь на контрольне запитання

У романах "Сад Гетсиманський" та "Тигролови" йдеться про протистояння неординарної, вольової, незламної особистості — Андрій Чумак та Григорій Многогрішний — і радянської тоталітарної системи, яка прагне будь-що зламати, підпорядкувати собі цю особистість. Це протистояння уособлює одвічний конфлікт добра (Андрій Чумак та Григорій Многогрішний — вільні, морально довершені люди) та зла (антигуманна тоталітарна система).

Отже, головна проблема творів — проблема боротьби добра і зла в тоталітарному суспільстві, боротьби за людське в людині.