Чи бувають строфічні форми твердими? Що це означає?

Відповідь на контрольне запитання

Деякі строфи мають усталену, традиційну будову, тому їх називають твердими, тобто непорушними. Це, зокрема, терцина, тріолет, секстина, октава, сонет, рондель. Вони виникли у поезії романських народів за часів перехідної доби від Середньовіччя до Ренесансу. Так, тріолет, відомий з XIII ст., складається з восьми рядків, певні з яких повторюються, інколи з незначними змінами. Ця < трофічна форма має лише дві рими:

І ти лукавила зо мною! А

Ах, ангельські слова твої б

Були лиш облиском брехні. б

І ти лукавила зо мною! А

І нетямущому мені б

Затрули серце гризотою А

Ті ангельські слова твої... б

І ти лукавила зо мною! А

І, Франка

З наведеного прикладу бачимо, що перший рядок повторюється ще двічі — четвертим і восьмим, другий повторюється передостаннім. У ронделі, як і в тріолеті, можливі дві рими і також повтор першого (тричі) і другого (двічі) віршового рядка, але всього віршових рядків у ронделі тринадцять:

Іду з роботи я, з завода А

Маніфестацію стрічать. б

В квітках всі вулиці кричать: б

Нехай, нехай живе свобода! А

Сміється сонце з небозводе, А

Кудись хмарки на конях мчать... б

Іду з роботи я, з завода А

Маніфестацію стрічать. б

Яка весна! яка природа! А

У серці промені звучать... б

— Голоту й землю повінчать! б

Тоді лиш буде вічна згода. . А

Іду з роботи я, з завода. А

П. Тичина

Октава, як і тріолет, мав вісім рядків й усталене римування аБаБаБвв. У перших шести рядках обов'язково чергуються чоловічі та жіночі рими. Віршовий розмір октави — п'ятистопний ямб.

Дивіться також

Ти звеш мене, й на голос милий твій а

З гарячою любов'ю я полину, Б

Поки живуть думки в душі моїй, а

Про тебе, ненько, думати не кину. Б

Як мрію чистую з найкращих мрій, а

Я заховаю в серці Україну, . Б

І мрія та, як світище ясне. в

Шляхом правдивим поведе мене. в

В. Самійленко

Краса і думка, дві сестри-близнята, А

Давно на морі людському пливли, 6

Як наші предки вчилися ставати А

На дві ноги — вони, немов орли, б

Вели змагання щире і завзяте, А

Щоб вирвать нас із вікової мли,— б

І Рим залізний потрясли плебеї в

Огнем завзяття й молотом ідеї. в

М. Рильський

Часто зустрічаються восьмирядкові строфи, які за будовою різняться від октави, наприклад:

Безгоміння, безлюддя довкола, А

тільки сонце, і простір, і сніг. б

І котилося куль-покотьолом А

моє серце в ведмежий барліг. б

І зголілі модрини кричали, В

тонко олень писався в імлі, г

і зійшлися кінці і начала В

на оцій чужинецькій землі. г

В. Стус

Це дві чотирирядкові строфи з перехресним римуванням (рим не дві, як в октаві, а чотири). Поет об'єднує їх в єдине ціле і змістом, і римою.

Секстина складається з шести рядків, римування яких —

АБАБвв. Пишеться вона ямбом.

На шлях я вийшла ранньою весною А

І тихий спів несмілий заспівала, Б

А хто стрівався на шляху зо мною, А

Того я щирим серденьком вітала: Б

Непевна путь, мій друже, в нас обох,— в

Ходи! Шлях певний швидше знайдемо удвох. в

Леся Українка

Можливі й інші способи римування секстини.

До твердих строфічних форм також належать арабські газелі, японські танки і хокку, малайський пантум та інші. Одні з них більш популярні, інші — менш. Особливо поширений сонет.