Чи можливе в художніх творах "безглузде" поєднання слів?

Відповідь на контрольне запитання

У грецькій мові є слово oxymoron, що перекладається як "дотепно-безглузде". Оксиморон (або оксюморон) — це поєднання різко протилежних, контрастних понять, які логічно ніби несумісні, але насправді творять нове значення:

А я дивлюсь, поглядаю,

Сміюся сльозами.

Т. Шевченко

Вже таємничість повиса в повітрі,

і серце полонив солодкий щем...

В. Підпилий .

Цей мовний парадокс, як правило, найчастіше зустрічається у вигляді антонімічних іменника з прикметником. Інколи він стає назвою літературного твору—"Мертві душі" М. Гоголя, "Живий труп" Л. Толстого. Оксиморон зустрічається рідко, але має велику виражальну силу.