Композиція якої поеми побудована за фольклорним принципом троїстості?

Відповідь на контрольне запитання

Поема "Великий льох" має три частини, у кожній з них діють три персонажі. У першому розділі "Три душі" у розмові трьох душ-пташок, у яких перетворилися три дівчини, висловлено погляди на історичні події того часу. Друга частина містить розмову трьох ворон, які символізують реакційні сили України, Польщі й Росії. У третьому розділі змальовано образи трьох лірників, що йдуть у Суботів, де розкопують великий льох. У їхніх репліках відчувається зневага до панської зажерливості, жорстокості.