Розкрийте основні теми та мотиви лірики П. Тичини

Відповідь на контрольне запитання

Тематика творів П. Тичини дуже багата та різноманітна. Однією з провідних тем творчості поета є тема Вітчизни. Достатньо уваги приділяє поет розкриттю духовного світу людини і краси нового дня, змальовує неповторну красу рідної природи; не залишає П. Тичина осторонь і теми матері, яка гармонійно зливається у нього з матір'ю-Батьківщиною. Вірші поета світлі, оптимістичні, життєствердні.