Назвіть джерело "Енеїди"

Відповідь на контрольне запитання

Основними джерелами "Енеїди" є реальна дійсність того часу та народна творчість. Побічними джерелами можна вважати бурлескну та сатиричну літератури XVIII ст., інтермедії до шкільних драм, жартівливі ліричні вірші.