Які проблеми ставив письменник у кіноповісті?

Відповідь на контрольне запитання

Перша — проблема національної самосвідомості людини і народу.

Друга — показ трагедійності реалій війни.

Третя — життя простої людини на війні і в тилу, проблема цінності загальнолюдських ідеалів, які Довженко обстоює через зображення конкретних характерів.