Розкрийте історичне значення діяльності філософа

Відповідь на контрольне запитання

Григорій Сковорода змінив основи багатьох наук. Просвітительська діяльність сприяла відкриттю Харківського університету, в літературу вніс нові теми та образи, підготував ґрунт для появи політичної сатири Т. Шевченка. Сковорода по-новому поставився до народно-поетичної творчості. Спадщина Г. Сковороди, як зауважив Іван Пільгук, є дорогим надбанням української національної та світової культури.