У якому з літературних жанрів найбільше любив працювати письменник?

Відповідь на контрольне запитання

Улюблений жанр Г. Тютюнника — оповідання. У короткій новелі він умів повно, об'ємно розкрити внутрішній світ героя. Писав Григір Тютюнник і повісті, цікаві за змістом і багатопроблемні. Письменник бачив і сміливо викривав такі ганебні явища, як бездуховність, споживацтво, конформізм, міщанство. Та все ж головним героєм його творів залишався трудівник, совісний, самовідданий у праці, доброзичливий і безкорисливий.