Яка тематика новел В. Стефаника?

Відповідь на контрольне запитання

Тематика новел досить різноманітна:

— змалювання безвихідного становища, жорстокої експлуатації галицького селянства ("Синя книжечка", "Сон");

— жовнірська тематика: критика цісарської рекрутчини, горе батьків, що оплакують своїх синів ("Виводили з села", "Стратився");

— показ родинної трагедії ("Лесева фамілія", "У корчмі", "Майстер");

— еміграція за океан ("Камінний хрест");

— розкриття класових суперечностей між сільською біднотою і куркульством, пробудження політичної свідомості селянства ("Суд", "Палій", "Лист");

— антивоєнне спрямування новел ("Марія", "Сини", "Діточа пригода");

— життя і настрої повоєнного покутського села за часів польсько-шляхетського панування ("Воєнні шкоди", "Дурні баби", "Моrituri").