Охарактеризуйте епоху, в яку жив і діяв В. Стефаник

Відповідь на контрольне запитання

Кінець XIX — початок XX століття — це період розвитку капіталістичних відносин у місті й селі. До краю загострилися класові суперечності, посилилось соціальне й національне гноблення трудівників. Стефаник жив і працював у задушливій атмосфері колишньої Галичини, що перебувала у становищі колонії спочатку Австро-Угорської імперії, а потім панської Польщі.