Чому В. Сосюру називають співцем донецького краю? Які його вірші про Донеччину вам відомі?

Відповідь на контрольне запитання

Донеччина — це край, де пройшли незабутнє дитинство і юність поета. Володимира Сосюру справедливо називають співцем донецького краю. Він зворушливо і поетично оспівував у своїй творчості красу рідних місць. Про Донеччину написані такі твори, як "Червона зима", "Третя рота", "Донеччино моя", "Як передать, Донбас, твою красу і силу", "Вода десь точить білий камінь".