Як ви розумієте назву роману?

Відповідь на контрольне запитання

Назва алегорична. Під волами розуміємо трудове селянство, яке без причини не ремствувало б, не виказувало б незадоволення.