Композиція роману, його сюжет

Відповідь на контрольне запитання

Роман складається з чотирьох частин, кожна з яких поділяється на дрібніші розділи. Кожна частина, кожний з 30 розділів має свій закінчений зміст, свій внутрішній лад, художню завершеність. Перша частина твору показує дитинство та юність Чіпки, друга присвячена сторічній історії села Піски, третя знайомить зі складною долею селянина-бунтаря, а четверта завершує його трагедію.