Охарактеризуйте світогляд українських селян середини ХІХ ст.

Відповідь на контрольне запитання

Віра в нечисту силу, розуміння Бога як вищої справедливості, панування суміші із дохристиянських і християнських уявлень.