Які картини народного побуту і звичаїв змальовані у повісті "Микола Джеря"?

Відповідь на контрольне запитання

З високою художньою майстерністю змальовує письменник у повісті "Микола Джеря" картини народного побуту та звичаїв українського народу. Читаючи повість, ми бачимо, як реалістично показані взаємини між членами цієї селянської родини, подається опис хати, току, яскраво змальований національний одяг героїв, їх характери. Відтворено також у повісті і різні обряди: сватання, вінчання, весілля, хрестини, похорон.