Як зображує автор своїх персонажів?

Відповідь на контрольне запитання

Відтворюючи життя персонажів у хронологічній послідовності, з усіма подробицями, І. Нечуй-Левицький розкриває причини, під впливом яких формувалися характери героїв. Хоча в основу повісті покладено життя лише однієї селянської родини, проте у змалюванні художніх образів Кайдашів проглядає широко узагальнена письменником трагедія життя села взагалі. Образи героїв повісті автор подає у гумористичному плані, наділивши їх рисами типових дрібних власників.