Визначить жанр твору

Відповідь на контрольне запитання

Соціально-побутова повість, у якій реалістично відображено життя пореформеного села з усіма його суперечностями, породженими несправедливим суспільним ладом.