Стефаник Василь — Новина

Контрольні запитання

 • До якої теми звернувся автор? Яку подію він зобразив?
 • Доведіть, що новелі "Новина" властиві риси експресіонізму.

  Новелі притаманні драматично-трагічна загостреність конфлікту, психологізм у розкритті внутрішнього світу людини, лірична схвильованість, акцентування характерної деталі, надзвичайна стислість зображення. Вчинок Гриця Летючого приголомшує одразу: вбив власне дитя з любові й жалості, бо не міг бачити, як умирає дитина з голоду. Гротескність події покликана вплинути на почуття читача, змушує замислитися над соціальною несправедливістю.

  Переглянути відповідь на окремій сторінці →
 • Звернувшись до тексту, простежте психологічні стани, що їх пережив герой твору.
 • У чому полягає особливість манери розповіді у новелі "Новина"?
 • Чому автор подав розв'язку на початку твору?
 • Чому Гриць Летючий вирішив втопити своїх дітей?
 • Що лягло в основу новели "Новина"?
 • Як автор пояснив вчинок свого персонажа? Чи засуджує автор героя твору?
 • Як ви оцінюєте вчинок героя новели?
 • Як звали того, хто став прототипом героя твору?
1 2
Дивіться також