Стефаник Василь — Новина

Контрольні запитання

  • До якої теми звернувся автор? Яку подію він зобразив?
  • Доведіть, що новелі "Новина" властиві риси експресіонізму.
  • Звернувшись до тексту, простежте психологічні стани, що їх пережив герой твору.
  • У чому полягає особливість манери розповіді у новелі "Новина"?
  • Чому автор подав розв'язку на початку твору?
  • Чому Гриць Летючий вирішив втопити своїх дітей?
  • Що лягло в основу новели "Новина"?
  • Як автор пояснив вчинок свого персонажа? Чи засуджує автор героя твору?
  • Як ви оцінюєте вчинок героя новели?
  • Як звали того, хто став прототипом героя твору?
1 2
Дивіться також