Знайдіть у тексті й зачитайте, як пан Дервіль оцінює Гобсека. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Поясніть свою думку.

Відповідь на контрольне запитання

Дервіль на початку знайомства з Гобсеком уявляє його людиною-автоматом, людиною-векселем. Але згодом Дервіль заявляє, що у разі своєї смерті не бажав би для дітей кращого опікуна, ніж цей живоїд. Також Дервіль дає Гобсекові цікаву характеристику: "У ньому живуть дві істоти: скнара та філософ, істота підла та мисляча".

На мою думку, образ Гобсека складний і неоднозначний. З одного боку, він розумний, проникливий, тонкий психолог, який карає одних і робить добро іншим. Золото зробило його своїм жерцем, своїм філософом, своїм рабом. Проте справжньої свободи Гобсек так і не отримав, тому що не тільки не зміг звільнитися від влади грошей, а й став філософом і поетом цієї влади, що й призвело до його повної моральної деградації.