Охарактеризуйте образ розповідача новели.

Відповідь на контрольне запитання

Розповідач новели добродушний, щирий, йому властива іронія, співчуття до своїх героїв, захоплення їхнім коханням і самопожертвою.