Знання з яких наук знадобилися Жулю Верну під час роботи над твором?

Відповідь на контрольне запитання

Автору знадобилися знання з багатьох наук: географії, ботаніки, зоології, мореплавства. Також він повинен був знати все про полювання на китів, про життя народів Африки, їхні традиції і культуру, про розвиток работоргівлі. Приклади використання в романі наукових відомостей: розповідь про доктора Лівінгстона, повідомлення кузена Бенедікта про життя Термітів, описи природи, рослин і тварин Анголи, термітник, який став своєрідним водолазним дзвоном.