Охарактеризуйте Діка Сенда як капітана. У розповіді використовуйте цитати

Відповідь на контрольне запитання

Дік був відповідальний, відданий своїй справі, невтомний: "Молодий капітан, дарма що ця частина океану була далеко поза морськими шляхами, вимагав од нічної вахти якнайсуворішої пильності. Він ніколи не забував засвічувати бортові вогні…", "Стоячи всю ніч за стерном, Дік Сенд подеколи відчував непереборну знемогу. Тоді його рука орудувала стерном майже механічно. То давалася взнаки втома, але Дік зовсім на неї не зважав".