Назвіть характерні риси художнього світу П. Зюскінда

Відповідь на контрольне запитання

Використання іронії та гротеску, інакомовні сюжети та образи, пародіювання стереотипів "масової" літератури, елементи авангардистської естетики.