Назвіть проблеми п'єси Б. Брехта "Життя Галілея"

Відповідь на контрольне запитання

Сутність людського буття, доцільність змін одних часів іншими, поступального руху людства від старих знань до нових, від незнання до знання; проблема людини, яка будь-що мусить залишатися людиною.