Назвіть характерні риси жіночих образів роману Стендаля

Відповідь на контрольне запитання

Характерними рисами жіночих образів є потяг до героїчного, самовідданість у коханні, здатність жити пристрастями, обстоювати свої почуття та йти проти умовностей середовища.