Назвіть характерні риси класицизму

Відповідь на контрольне запитання

Зображення типового; культ розуму; тенденційність у зображенні; герой громадянин, патріот, характери статичні й однозначні; відсутність метафоричності; чітке ставлення автора до того, що зображується; імена і прізвища, що говорять, суворий поділ жанрів на високі й низькі.