У чому, на вашу думку, полягає філософський зміст поезії Ф. Війона?

Відповідь на контрольне запитання

Вірш Ф. Війона "Балада прикмет" має глибокий філософський зміст. У творі чітко виступають дві сили, які взаємодіють між собою: життя, представлене в усьому його розмаїтті, та ліричний герой, який прагне його пізнати й збагнути, а разом із тим зрозуміти й себе.