Що лежить в основі драматичного твору С. Маршака "Дванадцять місяців"?

Відповідь на контрольне запитання

В основу твору покладено мотиви словацької та чеської казок про братів-місяців.