Що вмішує у собі поняття "декаданс"?

Відповідь на контрольне запитання

Особливості літератури декадансу (від фр. decadence — занепад): неприйняття дійсності, прагнення до ірраціональності, містики, фантастики; інтуїтивне підсвідоме пізнання світу; відчуженість особистості; втрата моральних ідеалів і віри в майбутнє.