У чому новаторство прози Томаса Манна?

Відповідь на контрольне запитання

Художній образ у творах Томаса Манна виникає як узагальнення пережитого. Він уміє тонко передати деталі події, психічні переживання людей, характеристику предмета. Невелика й незначна для усього людства подія виростає до масштабів вселюдської проблеми, а потворний образ дешевого чарівника розкриває і розвінчує образи національних героїв.

Творчість Томаса Манна відбиває увесь духовний досвід XX століття. Ліризм його прози, відтворення духовного колориту, художня іронія — усе це становить особливість художньої прози Томаса Манна, який гостро відчував проблеми XX століття. Кожен його твір гнівно засуджує будь-які прояви антилюдяності, намагання знеособити людську особистість. Письменник виступає палким захисником людського життя, як найбільшої у світі цінності.