Назвіть проблеми твору

Відповідь на контрольне запитання

У центрі твору улюблений гофманівський мотив протиставлення двох світів — ілюзорного і буденного, реального. Гофман піддає критиці людські стосунки у реальному світі, бо вони часто засновані на брехні й лицемірстві. Тому великого значення набуває тема боротьби добра і зла як у людському суспільстві, так і в світі фантастичному. Проблемі взаємин між людьми, ставлення до природи, до життя приділено увагу при зображенні головних героїв та їх вчинків.