Які естетичні погляди Стендаля відбилися в романі "Червоне і чорне"?

Відповідь на контрольне запитання

Естетичні погляди Стендаля склалися на ґрунті філософії епохи Просвітництва. Людина для Стендаля немислима поза середовищем, її психологію потрібно вивчати в зв'язку з її суспільним становищем. Прекрасне не може бути постійним для всіх часів і народів. Естетичний ідеал нового суспільства оснований на інтелекті і чутливості — художник повинен цікавитися не стільки нагим тілом атлета, скільки виразом його обличчя, його духовною красою.