Які факти біографії Стендаля вплинули на його погляди?

Відповідь на контрольне запитання

Захоплення ідеалами Просвітництва, читання праць Вольтера, Руссо, Дідро, участь у поході армії Наполеона 1812 року на Москву.