Чому Горький у оповіданні "Стара Ізергіль" звернувся до жанрів легенди і притчі?

Відповідь на контрольне запитання

Розповідаючи про босяків, Горький говорив, що "вага їхніх дум збільшувалася сліпотою їхнього розуму". Письменник бачив небезпеку безмежного свавілля таких людей, трагізм їхньої самотності. Ця проблема була співзвучна з популярним на рубежі століть вченням Ніцше про "надлюдину", що зневажає загальноприйняту мораль. Для її художнього дослідження Горький звернувся до жанрів легенди і притчі. Такі легенди про Данко і Ларру.