У чому особливість балади "Рукавичка" на відміну від традиційних?

Відповідь на контрольне запитання

У ряді балад стрижнем сюжету стає випробування героя — перевірка його мужності, відваги. На перший погляд, так само й у цій баладі. Але тут життям героя граються жартома, готові вірного лицаря перетворити на здобич хижих звірів. Тому лицар правий, вчинивши з дамою нечемно — публічно знехтувавши жорстокосердою дамою. Бо життя людини — священне.