Чому, на вашу думку, деякі слова у вірші написані з великої літери?

Відповідь на контрольне запитання

У перекладі Є. Сверстюка з великої літери написано такі слова, як Тріумф, Нещастя, Серце, Нерви, Жили, Воля, Король, Людина. Ці слова написано саме так, бо вони вжиті в контекстах, де наголошено на особливому змісті цих назв. Наприклад, слово Людина говорить про непересічну особистість, яка дотримується моральних законів, має певні якості.