Знайдіть антитези, які використав перекладач вірша. Розкрийте їхнє художнє значення.

Відповідь на контрольне запитання

Антитеза – це стилістична фігура, яка утворюється зіставленням слів або словосполучень, протилежних за своїм змістом. Кіплінг використовує такі антитези: вистояти – упасти духом, віра в себе – зневіра, тріумф – нещастя, впаде все – звести. Атитези вжиті для увиразнення думки, автор говорить, що світ чорно-білий, без напівтонів і відтінків.