Розкрийте значення повтору на початку строф. Як називається цей художній засіб?

Відповідь на контрольне запитання

У вірші повторюється слово якщо, це рефрен і ключове слово, яке має такі смислові зв'язки: умова – результат. Тобто, якщо людина хоче досягти чогось, то щось потрібно для цього робити, не сидіти на місці, працювати на собою. Повторення слова якщо підтримує напружений ритм і зосереджує увагу читача на смислових акцентах твору. Цей художній засіб називається анафора (єдинопочаток) – стилістична фігура, що являє собою повтор звуків або слів на початку речень, віршових рядків чи строф.