Що ви можете ще додати до переліку рис вдачі та вчинків справжньої людини?

Відповідь на контрольне запитання

До рис вдачі справжньої людини можна додати ще безкорисливість, надійність, гуманність, терпимість, щирість, цілеспрямованість. Така людина вміє бути вдячною, вміє любити, прощати і співчувати, вона працьовита і дружелюбна.