У чому полягає вклад Ронсара у французьку поезію?

Відповідь на контрольне запитання

Завдяки Ронсару французька поезія знайшла музичність, гармонію, різноманітність, глибину і масштаб. Він ввів в неї теми природи, почуттєвої і одночасно платонічної любові, повністю оновив її зміст, форму, пафос і словниковий запас, тому його з повним правом можна вважати фундатором ліричної поезії у Франції. Також заслуга Ронсара – в розробці поетичної форми "французького" сонета, його рим і зображальних коштів.