Як ви вважаєте, які рядки вірша відображають головну думку твору?

Відповідь на контрольне запитання

Головну думку передано в останній строфі: "Любов дала життя, і рух, і силу, І душу відродила осмутнілу – Її любовний пломінь відігрів".