Розкажіть історію написання сонета "До того, як любов у світ прийшла…".

Відповідь на контрольне запитання

Намагаючись створити універсальний ліричний жанр, здатний охопити широке коло тем і мотивів, Ронсар звернувся до сонета. Це ліричний жанр, що складається з чотирнадцяти рядків п'ятистопного або шестистопного ямба, власне, двох чотиривіршів (катрени) та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою римування. Героїню сонетного циклу "Кохання до Кассандри" ("Le Premier Livre des Amours", 1552-1553), доньку багатого флорентійського банкіра Кассандру Сальвіаті, Ронсар зустрів під час королівського балу у Блуа у 1545 р. Зазнавши помітного впливу петраркізму, поет оспівує піднесене і нерозділене кохання. До цього циклу і входить "До того, як любов у світ прийшла…".