У чому полягає особливість композиції "Альбатроса"? Завдяки чому досягається композиційна єдність вірша?

Відповідь на контрольне запитання

Сонет побудований на паралелізмі (поет – альбатрос), який має глибоку асоціативно-символічну аргументацію та давню традицію у світовій літературі. Передусім альбатрос належить до родини буревісників, а отже, не боїться бурі, шторму. А хіба справжній Поет боїться вихорів, штормів життя? Композиційна єдність досягається за допомогою центрального образу – альбатроса. Алегоричний образ альбатроса – символ поета, політ альбатроса – символ нестримного польоту фантазії митця, небо, висота і блакить символізують піднесені прагнення поета.