На прикладі вірша "Альбатрос" проаналізуйте особливості поетики Бодлера.

Відповідь на контрольне запитання

У вірші "Альбатрос" Бодлер протиставляє два світи: духовний і матеріальний. У зображенні стосунків поета і натовпу поет використовує контраст. Також у вірші є художній паралелізм (образ птаха – уособлення образу поета). Автор показує трагізм долі митця у бездуховному суспільстві, замкненість бездуховного матеріального світу, непримиримий конфлікт поета з дійсністю.