Простежте, в яких образах твору втілюється боротьба добра і зла, прекрасного і потворного.

Відповідь на контрольне запитання

В образі альбатроса втілено добро і прекрасне, а в образі матросів (натовпу, юрби) втілено зло та усе потворне. У вірші бачимо яскраво виражені автобіографічні мотиви. Подорожуючи майже рік південними морями та океанами, Бодлер спостерігав, як розважалися матроси. Ця картина збиткування над красивим птахом стає у вірші алегорією відносин поета і натовпу (черні).