Які реальні події покладено в основу твору?

Відповідь на контрольне запитання

У дослiджуванiй повiстi йдеться про долю єврейського хлопчика, якому випало суворе випробування в роки нiмецької окупацiї. Твiр має реальне пiдґрунтя, присвячений П'єру Перельмутеру, одному iз двохсот сiмдесяти дiтей урятованих вiд фашистської розправи абатом Андре, вiкарiєм парафiї Iоана Хрестителя в бельгiйському мiстечку Намюрi.