Що поєднує твір "Джим Ґудзик і машиніст Лукас" із казкою? Чим вони відрізняються?

Відповідь на контрольне запитання

Твір М. Енде поєднуютб з казкою: вигадані події і герої, боротьба добра і зла, щаслива кінцівка, героям допомагають певні речі (локомотив Емма) та звірі (наівдракон Непомук). "Джим Ґудзик і машиніст Лукас" мають і відмінності з казкою: твір М. Енде має складнену систему подій, розлогі описи природи, автор скеровує події, присутність автора виявляється постійно (в оцінках, зверненнях до читача, висновках тощо), персонажі ускладнені, вони зображені в індивідуальних рисах, автор звертає увагу на їхній внутрішній світ, почуття, зміни характеру. Персонажі твору М. Енде "Джим Ґудзик і машиніст Лукас", хоча й мешкають у фантастичних країнах і беруть участь у неймовірних пригодах, насправді дуже схожі на звичайних людей. Їм притаманні людські якості (життєрадісність, цілеспрямованість, відкритість, доброзичливість, допитливість, прагнення до кращого) та живі яскраві характери.