Визначте роль різних точок зору на зображення подій.

Відповідь на контрольне запитання

Точка зору не лише представляє певну оцінку зображуваного, а й відбиває світогляд і систему цінностей, які цю оцінку визначають. Нерідко в художньому тексті відбувається зіткнення різних точок зору, що надає читачеві можливість їх зіставляти та протиставляти, а також самому долучатися до процесу "пошуку істини". В оповіданні Е. По наявні три різних точки зору. Легран відразу здогадався, що зі шматком пергамента пов'язана якась таємниця. Він вирішив обов'язково розгадати її, надіявся, що це принесе користь. Оповідач вважав, що Легран захопився химерною ідеєю, що у друга "золота лихоманка", а можливо, він навіть божевільний. Джупітер боявся, що хазяїна вкусив золотий жук, і той захворів.